Director
 
Associate Directors
Yingchun Wang   Ji Zhao
 
Advisory Committee
Chairman: Ji Lian
Members: Xiangqiang Chen,
Gary Dirks, Zi Du, Dongsheng
Li, Tiecheng Liang, Rob Melnick,
Gang Pan, Qing Su, Weiwei Wang,
Fengjun Xu, Saning Ya
 
Experts Committee
Chairman: Jianguo Wu
Members: Bojie Fu, Yubao Gao,
Jianping Ge, Xingguo Han, Le Kang,
Wenjun Li, Zheng Li, Sihua
Liu, Keping Ma, Zhong Ma,
Rusong Wang, Lidong Yan,
Jie Yang
 
   Home >> Research Projects
 
 
1. Research on the strategy of ecological environment construction and sustainable     development in Ordos
     
 
Project Leader: Jie Yang
Key Personnel: Jianming Niu, Cunzhu Liang, Yanlin Zhou
Project Duration: June 2008 - May 2010
Funding Source: Ordos People’s Government in Inner Mongolia
 
 

 

2. Research on the management model innovation of mineral resources in Inner Mongolia
     
 
Project Leader: Xiaochuan Guo
Key Personnel: Meicui Wang, Maohua Xie, Zhanxin Ma, Fenglian Du, Haidong Zhao, Chana, Fengzheng Wang
Project Duration: Sept. 2008 - Dec. 2010
Funding Source: Chinese Ministry of Science and Technology
 
 

 

3. Research on sustainable development mode of energy industries in Ordos

     
 
Project Leader: Xiaochuan Guo
Key Personnel: Fengzhen Wang, Chana
Project Duration: June 2008 - July 2009
Funding Source: Ordos People’s Government in Inner Mongolia
 
 

 

4. Policy release and path choice for Wulanchabu’s economic rise
     
 
Project Leader: Xiaochuan Guo
Key Personnel: Haidong Zhao, Lijun Lei, Li Ba, Guixia Qian, Chana, Fengzheng Wang 
Project Duration: June 2008 - Sept. 2008
Funding Source: Wulanchabu People’s Government in Inner Mongolia
 
Click here for more ongoing research projects ...

GIOS    |    SOS    |    ISOMES    |    LESL    |    CLESS
Copyright © 2010 Sino-US Center for Conservation, Energy and Sustainability Science. All Rights Reserved.