Director
 
Associate Directors
Yingchun Wang    Ji Zhao
 
Advisory Committee
Chairman: Ji Lian
Members: Xiangqiang Chen,
Gary Dirks, Zi Du, Dongsheng
Li, Tiecheng Liang, Rob Melnick,
Gang Pan, Qing Su, Weiwei Wang,
Fengjun Xu, Saning Ya
 
Experts Committee
Chairman: Jianguo Wu
Members: Bojie Fu, Yubao Gao,
Jianping Ge, Xingguo Han, Le Kang,
Wenjun Li, Zheng Li, Sihua
Liu, Keping Ma, Zhong Ma,
Rusong Wang, Lidong Yan,
Jie Yang
 
   Home >> People
 
SUCCESS Research Personnel
         
  SUCCESS-Affiliated Research Faculty  
     
  List of Researchers
 
  College of Life Sciences  
  College of Economics and Management
 
  College of Environment and Resources  
  Landscape and Sustainability Laboratory  
     
     
  Guest Professors      
         
  J. Marty Anderies
  Yongfei Bai (白永飞)
 
 
 
 
  James Elser
  Yubao Gao (高玉葆)  
 
     
  Jianjun Guo (郭建军)
  Jianhui Huang (黄建辉)
 
         
  Fangliang He (何芳良)   Rob Melnick  
         

Yonghong (Frank) Li (李永宏)

Lihua Yang (杨立华)


   
GIOS    |    SOS    |    ISOMES    |    LESL    |    CLESS
Copyright © 2010 Sino-US Center for Conservation, Energy and Sustainability Science. All Rights Reserved.