Director
 
Associate Directors
Yingchun Wang    Ji Zhao
 
Advisory Committee
Chairman: Ji Lian
Members: Xiangqiang Chen,
Gary Dirks, Zi Du, Dongsheng
Li, Tiecheng Liang, Rob Melnick,
Gang Pan, Qing Su, Weiwei Wang,
Fengjun Xu, Saning Ya
 
Experts Committee
Chairman: Jianguo Wu
Members: Bojie Fu, Yubao Gao,
Jianping Ge, Xingguo Han, Le Kang,
Wenjun Li, Zheng Li, Sihua
Liu, Keping Ma, Zhong Ma,
Rusong Wang, Lidong Yan,
Jie Yang
 
 
   Home >> Organization
 
 
Director
Jianguo Wu
 
Associate Directors
 
SUCCESS Office Director
Guixia Qian
 
Assistant to the Director
Jianming Niu
 
Advisory Committee
Chairman
   
Members
Xiangqiang Chen
 
Zi Du
Dongsheng Li
 
Tiecheng Liang
 
Qing Su
 
Weiwei Wang
Fengjun Xu
 
Saning Ya
 
 
Experts Committee
Chairman
Jianguo Wu
   
Members:
Bojie Fu Yubao Gao
 
 
 
 
 
 
GIOS    |    SOS    |    ISOMES    |    LESL    |    CLESS
Copyright © 2010 Sino-US Center for Conservation, Energy and Sustainability Science. All Rights Reserved.